Odstúpenie od zmluvy

Právo na vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji zaručuejeme spotrebiteľovi právo na vrátenie objednaného tovaru bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia. Tovar, ktorý si želáte vrátiť, pošlite prosím na adresu:

NEYTEX s.r.o.
Textilná 4
040 12 Košice

Ak máte ohľadom vrátenia objednaného tovaru akékoľvek dotazy, môžete informovať na tel.č. 0903 627 606  alebo e-mailom:  neytex@neytex.sk
Nie je možné prijímať vrátený tovar kupujúcim zaslaný na dobierku. Takáto zásielka bude predávajúcim vrátená späť kupujúcemu.

Následky odstúpenia od zmluvy
V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná bankovým prevodom na účet uvedený zákazníkom.

Účtovanie nákladov na poštovné:
v prípade vrátenia kompletnej zásielky, NEVRACIAME zákazníkovi poštovné, pokiaľ  bolo účtované.